we will meet again

İLLEG4LİZM


|  illeg4lizm says; "Kendi Hasımlarımızı bile biz yetiştiriyoruz, zırf hasım zayıf diye."  |
#EXGOD • Greetings from İLLEG4LİZM ;)